Spolupráce s veřejností

Jednotka velmi aktivně spolupracuje obcemi a městy České republiky, hlavně pak při pietních akcích připomínající si významné dny naší státnosti. Více o tom dokládají další informace a fotografie.