Lázně Bělohrad

 Na základě žádosti města Lázně Bělohrad, v Královéhradeckém kraji, se počátkem roku 2014 por. Vaňourek podílel na vzniku výstavy a pamětní desky příslušníkovi československé zahraniční armády, plk. Eduardu Rulfovi. Pamětní deska byla pak slavnostně odhalena 9. května za účasti místopředsedy Senátu MUDr. Přemysla Sobotky, starosty města Lázně Bělohrad, ředitele KVV Hradec Králové plk. Ing. Filipa a rodiny plk. Eduarda Rulfa. Před odhalením pamětní desky promluvil o životním osudu plk. Rulfa por. Vaňourek a další příslušníci roty, rtn. Ksandr a čet. Valouch vytvořili čestnou stráž u pamětní desky na rodném domku plk. Rulfa.