Insignie

 

Vojenské insignie jsou formou značení jednotky a naše rota se má v tomto směru čím prezentovat. Rukávový znak symbolizující hanáckou metropoli jako významnou vojenskou pevnost, čestný název nesoucí jméno olomouckého rodáka a představitele odbojové organizace Obrany národa, plk.gšt. in memoriam Vladimíra Taláška. Nesporným faktem významu našich insignií je prapor, jehož tvůrcem je jeden z nejvýznamnějších heraldiků v Evropě, plk. v. v. Jiří Louda, který do jeho podoby zapracoval význam České republiky i Olomouckého kraje. Do kategorie insignií se řadí i pamětní odznak, který je udělován jen těm nejlepším z nás.