Slovo velitele roty

          Vítám Vás na stránkách naší jednotky!

    Jsme příslušníky pěší roty Aktivních záloh nesoucí čestný název plk.gšt. Vladimíra Taláška, pro něhož vlast a čest byla dražší nežli život. Žijeme v neklidné době a to je jeden z mnoha důvodů, proč existuje naše rota a proč také oblékáme vojenský stejnokroj. Mám tu čest být velitelem pěší roty Aktivních záloh v rámci Olomouckého kraje a podílet se na přípravě svých kolegů k obraně vlasti.

    V době největšího ohrožení naší vlasti v září 1938 napsali naši dědové a otcové na jednu z dnes již zapomenutých pevností heslo, které je platné i dnes a i my se jím řídíme, protože „CIZÍ NECHCEME, SVOJE NEDÁME“.

major Jozef Randiak, velitel roty