Ženy v jednotce

Nedílnou součástí jednotek Armády České republiky jsou i ženy a Olomoucká rota není žádnou výjimkou. Je pro nás ctí, že naši službu s námi sdílí i několik žen, proto jim věnujeme i tuto samostatnou stránku, abychom ukázali nejenom jejich půvab, ale i vojenský dril, který k uniformě vojáka patří. Rovněž jim také patří i naše poděkování za odvahu a vytrvalost.