Přechod Orlických hor 4. až 5. června 2016

    

    Další letošní cvičení se konalo v Orlických horách. Nejdříve tomu předcházel nástup jednotky v Žižkových kasárnách, kde byl jmenován nový velitel roty, kterým se stal major Jozef Randiak. Současně ředitel Krajského vojenského velitelství plukovník Josef Kula, představil nové velení roty.

    Následoval přesun na hřebeny Orlických hor, do prostoru Šerlich, odkud se rota rozdělená na skupiny za pomocí map a stanovených kontrolních bodů přesunula do prostoru přežití, kterým byla linie československého opevnění. Odtud se pak rota, opět po skupinách v ranních hodinách následujícího dne přesunula do oblasti kóty Adam u Mladkova, kde přesun roty skončil. Po nezbytném vyhodnocení ze strany velitele roty se jednotka přesunula zpět do Olomouce.

    Činnost roty je zachycena na několika set fotografií, které po celé dva dny pečlivě pořizoval svobodník Otto Měrka. 

FOTO : az-olomouc.rajce.idnes.cz/Prechod_Orlickych_hor/