Velitelé roty

Od roku 2004, kdy byla rota postavena, se v jejím čele doposud vystřídali tito velitelé:

2004 - 2007        kpt. Jozef Randiak
2007 - 2014        pplk. Otto Štencl
2015 - 2016        kpt. Miroslav Fričovský
2016 - 2019        mjr. Jozef Randiak
2019 – dosud     kpt. Martin Pelnář