„Armáda je posvátným nástrojem národa a státu“,

„Armáda je posvátným nástrojem národa a státu“,

Olomoucká rota AZ na AMPLE STRIKE 2016

Ve dnech 4. až 10. září se naše rota zúčastnila mezinárodního cvičení AMPLE STRIKE 2016, které proběhlo u 22. základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou.  Cvičení to bylo o to významnější, že naše rota stavěla velitelské družstvo, 1. pěší četu a velením Rotního úkolového uskupení, které celkem čítalo 180 vojáků, byl pověřen mjr. Jozef Randiak. Úkoly, které byly na vojáky kladeny, byly splněny na výtečnou.

Rota nastupuje na cvičení…

 
Na toto cvičení bylo povoláno 50 vojáků naší roty, která stavěla velitelské družstvo a jednou pěší četu, kterou sestavil por. Nevěřil z vojáků své 2. pěší čety a doplnil poté příslušníky 1. pěší čety na úplný, předepsaný počet.
 

Rota zasahuje…

 
Cvičení se vyznačovalo vysokou úrovní, což odpovídalo fyzické náročnosti, ale také množství přiděleného střeliva, které bylo k dispozici. Více na dokumentačních fotografiích, které máme k dispozici od organizátorů cvičení.
 

Záložky a zbraně 21. století

Mnohdy podceňované pěší roty měly možnost seznámení se zbraněmi, které patří do nové výzbroje moderních armád a jsou pro Aktivní zálohy spíše snem – drony.  Ale Olomoucká rota tuto možnost měla a my opět máme snímky. 
 

Vzduch je jejich moře

 
Zatím co naše rota cvičila na zemi, oblohu brázdily letouny, které není možné spatřit každý den. Více ve fotografické příloze, rozhodně to stojí za to.