V případě zájmu o vstupu do jednotky Aktivních záloh, pěší roty plk. gšt. Vladimíra Taláška kontaktujte:

Krajské vojenské velitelství
Dobrovského 6
771 00 Olomouc
 
kontaktní osoba: prap. Jitka Kalusová, tel. 973 401 925
 
****************************************************************
Žádáme všechny příslušníky roty, kteří potřebují vyměnit nebo doplnit výstroj, aby to prováděli průběžně, jelikož po nástupu na cvičení nebude doplňování výstroje ze skladů na KVV již z časových důvodů možné. 

kontaktni osoba: pan Miroslav Brlica, tel. 973 401 918

****************************************************************

Ing. Kamila Stránská
Personální záležitosti AZ
Telefon: 973 401 940
Email: stranskak@army.cz
 
prap. Jitka Kalusová
Omluvenky na vojenské cvičení AZ
Telefon: 973 401 925
Email: kalusovaj@army.cz
 
Bc. Ivana Poláková
Finanční záležitosti AZ
Telefon: 973 401 911
Email: polakovai@army.cz
 
nrtm. Kamila Botková
Výstrojní a materiální zabezpečení AZ
Telefon: 973 401 914
Email: kamilabotkova@seznam.cz
 
****************************************************************
Správci stránek:  
por. Bohuslav Přibyl
por. Martin Vaňourek