Plzeň 2015

V sobotu 10. října se uskutečnil XIII. ročník střelecké soutěže Velká cena Aktivní zálohy o pohár Náčelníka generálního štábu v Plzni - Lobzy. Rotu reprezentovala dvě družstva:

              1. družstvo : svob . Petr Nakládal
                                   rtn .  Petr Gába
                                   rtn .    Ludwigue Pajor
              2. družstvo : rtm .  Franta Kovařík
                                   voj .  Tereza Vaňourková
                                   rtn .  Laďa Ksandr

Bohužel v letošním roce se nám nedařilo, přesto je zapotřebí vyzdvihnout střelbu svob. Nakládala, rtn. Gáby. Ale letos to na bednu, tedy vítězství, nestačilo. Z druhého družstva překvapila při střelbě na 100 m BREN vojín, nyní svobodník, Vaňourková , která se s touto zbraní seznámila až na palebné čáře. Celkově tuto soutěž hodnotíme velmi dobře. Na závěr soutěže se s našimi vojáky osobně rozloučili pan L. Cirok  a brigádní generál Ing. Pavel Adam.