Darování krve

Pomáháme vždy a všude
V pondělí 15. února přišli darovat krev a plazmu na Transfúzní službu a.s. v Šumperku příslušníci naší roty. Pod velením velitele roty kpt. Fričovského se zúčastnili již po několikáté společného odběru. Celkem se zúčastnilo 5 příslušníků, kpt. Miroslav Fričovský, por. Martin Pelnář, rtn. Jiří Vacek, čet. Anna Zerzáňová a des. Richard Jaš. S ohledem na vzrůstající zájem příslušníků naší roty darovat krev se připravuje další možnost rovněž ve Fakultní nemocnici v Olomouci.