Pamětní odznak

Pamětní odznak roty byl zřízen v roce 2014 a jeho podoba schválena Československou obcí legionářskou. Na hlavní straně je vyobrazen portrét plk.gšt. Vladimíra Taláška s textem PLUKOVNÍK GŠT. VLADIMÍR TALÁŠEK. Na druhé straně je vyobrazen znak Krajského vojenského velitelství Olomouc a vyraženo číslo odznaku. Pamětní odznak se uděluje jednou ročně na základě pravidel, která schválil ředitel Krajského vojenského velitelství plk. Ing. Josef Kula, a to podle písemných návrhů. Pamětní odznak se uděluje s dekretem a k odznaku je udělována i stužka.