Svob. Nakládal střílí jako legendární Vasilij Zajcev

    Dne  7. května 2016  proběhla již tradiční soutěž ve střelbě, které se pravidelně účastníme. Po loňském vítězství svob. Petra Nakládala v jednotlivcích jsme s napětím očekávali letošní ročník. Nejenom, že Petr loňské vítězství obhájil, ale značnou měrou přispěl i k zisku výborného třetího místa v družstvech. Bohužel, na diplomu nám z našeho úspěšného střelce udělali vojína, což svob. Nakládala doufejme nijak neurazilo. Na další ročník 2017 se už těšíme !!! Peťo , že by Zlatý hatrick ? 
 
Družstvo :
                        rtm. F . Kovařík
                        voj. T . Strnadel - host
                        svob P . Nakládal