Velitelská příprava a čištění zbraní

Ve dnech 12. a 13. února 2016 proběhla plánovaná velitelská příprava, která byla zahájena v pátek nástupem v Žižkových kasárnách a poté se jednotka v počtu 33 vojáků přesunula do VVP Libavá. Jednalo se první cvičení letošního roku, které tentokrát bylo rozšířeno o netradiční zaměstnání, které spočívalo v kompletním vyčištění všech zbraní, která má pěší rota předepsány a naplnilo se tím rozhodnutí NGŠ, o nařízení, že každý voják roty bude mít svoji osobní zbraň.Druhý den, v sobotu proběhlo další zaměstnání, ve kterém se procvičovala teorie dozorčí a strážní služby v souvislosti s připravovaným cvičením HRADBA 2016, včetně seznámení s dalšími podrobnostmi. Následně na to se jednotka přesunula do místa skutečného, plánovaného cvičení, zámku Bores, kde si velení roty a zástupci 1. a 2. čety provedli vlastní rekognoskaci a seznámení s prostorem strážní služby, budoucího místa ODOS. Dvoudenní cvičení bylo ukončeno nástupem a přesunem do Olomouce.