VAŠE OTÁZKY, NAŠE ODPOVĚDI

Informace k přestrojení 20-22.3.2018 :
Otevřený dopis pro příslušníky AZ 13.2.2016:
Otevřený dopis pro příslušníky AZ 13.2.2016 - Fond solidarity