O JEDNOTCE

Vznik Aktivní zálohy Armády České republiky je nedílnou součástí zákona č. 585/2004 Sb., Branného zákona, který umožnil její založení jako součásti Armády České republiky. Aktivní zálohy se dělí na jednotky vytvořené v rámci vojenských útvarů a pěší roty Krajských vojenských velitelství. Pěší rota Krajského vojenského velitelství Olomouc byla vytvořena v tehdejších Sochorových kasárnách, odkud se později přestěhovala do prostor v Hanáckých kasárnách a následně po jejich opuštění spolu s Krajským vojenským velitelstvím do Žižkových kasáren, kde je umístěna i dnes. 
 
Pěší rota je podřízena řediteli Krajského vojenského velitelství, kterým je v současnosti plk. Ing. Josef Kula. Ředitel KVV povolává jednotku na pravidelná cvičení podle ročního plánu přípravy Aktivních záloh, povolání je prováděno v souladu se zákonem č. 585/2004 Sb., prostřednictvím povolávacího rozkazu. Příslušníkem jednotky se může stát občan České republiky, bývalý voják z povolání, nebo ten, který absolvoval základní či náhradní vojenskou službu a byl po lékařské prohlídce ve vojenské nemocnici uznán schopným vojenské služby. Do jednotky se mohou rovněž přihlásit i zájemci, kteří neabsolvovali základní vojenskou službu. V jejich případě je nezbytná lékařská prohlídka a po klasifikaci "schopen" je zařazen do základní přípravy v délce 6 týdnů. Po jejím úspěšném absolvování je zařazen do jednotky na odpovídající systemizované místo.