Litovel

Dne 13. listopadu letošního roku se ředitel Krajského vojenského velitelství Olomouc plukovník Josef Kula zúčastnil spolu s hejtmanem Olomouckého kraje Jiřím Rozbořilem a dalšími čestnými hosty před Gymnáziem Jana Opletala v Litovli pietního shromáždění u příležitosti Dne boje studentů za svobodu a nezávislost a položili květiny k pomníku Jana Opletala, absolventa litovelského Gymnázia.

Spolu s ním se této akce zúčastnili příslušníci pěší roty Aktivních záloh plukovníka gšt. Vladimíra Taláška pod velením velitele roty kapitána Miroslava Fričovského, kteří iniciativně převzali roli reprezentantů Armády České republiky, místo velitele posádky Olomouc.