Javoříčko

Na samém konci 2. světové války došlo v obci k tragickým událostem, které poznamenaly její další osud. Od roku 1944 působila v oblasti partyzánská skupina Jermak-Fursenko. Mimo akcí zaměřených na ničení nepřátel, prováděla tato skupina také zastrašovací akce na civilním obyvatelstvu. Dne 9. dubna 1945 zastřelili partyzáni v místní hájovně Hildu Victorovou i s malými dětmi Hennelore a Manfredem, dva zajaté Arménce a Václava Dostála. Po zapálení hájovny zastřelili také k požáru jedoucího starostu Veselíčka - Františka Malínka. Následně dne 5. května 1945 obsadil Javoříčko oddíl SS z Bouzova. Zastřelili 38 mužů starších 15 let a došlo k vypálení obce. Stavba nového Javoříčka byla financována z humanitární pomoci států sdružených kolem projektu UNRRA. V neděli 26. dubna se pietního aktu účastnila i naše rota.