Darování krve

Krev je nezastupitelnou a nejcennější tekutinou lidského těla, která zajišťuje správné fungování celého lidského těla. Jsou situace, kdy pacient díky charakteru léčby nebo zákroku svou vlastní krev ztrácí a k dalšímu životu potřebuje krev stejné skupiny. V současné době neexistuje jediná možnost, jak krev či její deriváty uměle vyrobit, a proto nastupují dobrovolní dárci krve, kteří v sobě mají morální potřebu pomáhat druhým a svou vlastní krev darují potřebným.

Příslušníci roty patří k těm, kteří pravidelně darují svou krev, jejich potřebu pomáhat druhým ještě umocňuje skutečnost, že jsou příslušníci Armády ČR. Vojáci vždy patřili k dárcům krve, svou krev prolévali nejen na bojištích při obraně suverenity naší vlasti, ale i na transfůzních stanicích. Příslušníci armádních záloh považují za součást plnění svých vojenských povinností i pomoc lidem v nepříznivé zdravotní situaci, proto darují svou krev na Transfuzní stanici v Šumperku jako organizovaná skupina.