Udělené odznaky

p.č.

Jméno

Datum udělení

DR

011

plk. v. v. Jiřímu LOUDOVI, dr. h. c.

10.10.2014

Ř KVV Ol 47/2014

012

prap. Petru SÝKOROVI, starší pracovník štábu oddělení obranných příprav KVV Olomouc

26.9.2014

Ř KVV Ol 44/2014

013

pplk. v záloze Ing. Otto ŠTENCLOVI, velitel pěší roty AZ

26.9.2014

Ř KVV Ol 44/2014

014

kpt. v záloze Ing. Luďku ZÁPOTOČNÉMU, velitel ženijního družstva velitelské čety pěší roty AZ

26.9.2014

Ř KVV Ol 44/2014

015

rtn. v záloze Pavlu EICHLEROVI, starší ženista ženijního družstva velitelské čety pěší roty AZ

26.9.2014

Ř KVV Ol 44/2014

016

Československé obci legionářské, jednota Ostrava I.

29. 5. 2015

Ř KVV Ol 24/2015

017

plk. Dip. Miroslav KARASEK szef Wojewódzkiego sztabu wojskowego v Opolu

13. 10. 2015

Ř KVV Ol 42/2015

018

plk. v.z. Ing. Josef JELEN

13. 10. 20015

Ř KVV Ol 42/2015

019

mjr. Jozef Randiak, zástupce velitele roty AZ

6. 11. 2015

Ř KVV Ol 42/2015

020

rtn. Ludvík Pajor, zástupce velitele čety logistického zabezpečení, roty AZ

6. 11. 2015

Ř KVV Ol 42/2015

021

čet. Rostislav Zubík, kulometník 1. pěšího družstva, 1. pěší čety , roty AZ

6. 11. 2015

Ř KVV Ol 42/2015