Bratrušov

Tradičním místem účasti roty na pietních akcích, kde si široká veřejnost připomíná utrpení českých vlastenců, je Bratrušov. Historie vypovídá: „Je brzké ráno 31. března 1945... Bílá sobota... ještě je tma. Šestnáct zatčených vlastenců je vyvedeno z věznice a naloženo do nákladního auta. Vědí už, co je čeká na konci cesty? Auto projíždí ztichlým Šumperkem a vyjíždí z města. Míří na Bratrušov. Po cestě zpomaluje a odbočuje doprava... na střelnici. Pozvolna jede do kopce a zastavuje v polovině střelnice. Všichni vystupují a jsou spoutáni do dvojic. Kalným ránem kráčí k poslednímu stavu. Odtud je jen pět metrů k velké vykopané jámě. Teď už je vše jasné.… je konec… konec všech snů, všech plánů, všech nadějí… domů ke svým milovaným se už nikdy nevrátí... Po dvojicích jsou přivlečeni a musí si lehnout vedle sebe... do hrobu. Gestapáci Hufer a Tilg je popravují ranou do týla. Nikdo neprosí o milost, jen dva se tiše modlí...“