Válčili jsme s kůrovcem, likvidovali jsme napadené stromy

Mezi naše pravidelná cvičení patří i náročné pochody v Jeseníkách, které bychom nemohli nikdy realizovat bez souhlasu a pochopení majitelů lesních prostorů v Jeseníkách. Bohužel, i tyto lesy jsou napadeny kůrovcem, proto jsme se rozhodli nabídnout naši pomoc lesnímu správci, který naši nabídku s nadšením přijal. Po dva dny čtrnáct příslušníků naší roty ve svém volném čase likvidovalo napadenou kulatinu, a měnilo ji na palivové dřevo. Lesní správa nám poskytla zdarma ubytování v nádherném prostředí. Rota využívá těchto lesních prostorů od roku 2017 a i letošní podzimní cvičení se připravuje v této oblasti.

FOTO : az-olomouc.rajce.idnes.cz/2019_6_Kurovec/

Text: por. Vaňourek Martin

Foto: des. Jakub Dokoupil, svob. Maidl Erik