Dne Vítězství 2019 v Přerově a Bratrušově

Příslušníci naší roty AZ KVV Olomouc přispěli k důstojnému průběhu oslav 74. výročí Dne Vítězství hned na dvou místech. První místo bylo v Přerově, kde se pietní akty konaly již tradičně na třech místech - u památníku letcům na třídě generála Janouška, u pomníku obětem Přerovského povstání na městském hřbitově a u sochy rudoarmejce - památníku vojákům Sovětské armády na Želatovské ulici.  Čestnou stráž u pomníků tentokrát stáli se zbraněmi profesionálové AČR praporu logistiky spolu se sokoly v historických krojích. Naši tři zástupci roty plnili úlohu stráže státní vlajky ve vlajkové četě se sokolským praporečníkem.

Další akce se konala v Bratrušově, kde u pomníku šestnácti zavražděných mužů se konala vzpomínková pieta. I zde byla zastoupena Armáda České republiky v podobě příslušníků AZ, tedy naší roty. Všem vojákům děkujeme za výtečnou reprezentaci naší pěší roty plk. gšt. Vladimíra Taláška.

Text: npor. Vladimír Tabery, por. Martin Vaňourek

Foto: Magistrát města Přerov a Městský úřad Šumperk

FOTO : az-olomouc.rajce.idnes.cz/2019_8_kvetna/