Pěší rota Aktivních záloh plk.gšt. Vladimíra Taláška

**********************************************************

Vlast a čest je nám dražší nežli život
 

**********************************************************

Články