V mysli vlast, v paži sílu!

 

Čím více se rota plk.gšt. Vladimíra Taláška rozrůstá, tím více zjišťujeme, jaké zajímavé osobnosti jsou v naší jednotce. Určitě za povšimnutí stojí velitel čety logistiky, npor. Vladimír Tabery, který je členem Sokola a jak sám říká, vliv na jeho kladný vztah k této významné organizaci měl jeho otec, přátelé a vůbec všichni členové Sokola. Působí v řídících strukturách Tělocvičné jednoty Sokol Přerov a pracuje už přes dvacet let přes kontrolní komisi a hospodáře až po současného starostu, kterého dělá třetí volební období. Kromě toho je v obci starostou Tělocvičné jednoty Sokol Sušice. Samostatnou kapitolou jsou nácviky hromadných skladeb na spartakiády a posléze všesokolské slety. Motto Sokola? „Za základní by se dala považovat Tyršova TUŽME SE!, V ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH!, od nich odvozené PAŽE TUŽ, VLASTI SLUŽ! Vzhledem k vývoji společnosti v posledních letech se ústředním krédem mého konání stalo Tyršovo NI ZISK, NI SLÁVU!, říká významný člen Sokola a npor. Vladimír Tabery.

FOTO:az-olomouc.rajce.idnes.cz/V_mysli_vlast%2C_v_pazi_silu/