Rota darovala v šumperské nemocnici plazmu

V pátek dne 8.2. 2019 v šumperské nemocnici otevřeli vlastní plazmaferetické centrum, které bude schopno poskytovat plazmu svým pacientům a nebude odkázáno na dodávky od jiných subjektů. Mezi prvními dárci byli i naši příslušníci roty AZ svob. Jiří Švajda a des. Patrik Hampl. Do budoucnosti se chystá další společný odběr plazmy organizovanou pro rotu AZ z šumperského regionu, tak je to taková první vlaštovka.

Text: por. Vaňourek Martin

Foto: npor. Pelnář Martin