Vzpomínková akce ke 100. výročí vyhlášení samostatného Československa

Vzpomínkové akce ke 100. výročí vyhlášení samostatného Československa se na náměstí TGM v Přerově v podvečer 28. října zúčastnilo pět příslušníků naší roty. Plnohodnotně v úlohách praporečníka a čestné stráže zastoupili profesionální armádu, která se po zrušení posádky v Přerově většiny místních pietních aktů už neúčastní. Aktivní přítomností našich vojáků jsme tak navázali na úspěšnou reprezentaci roty při uctění památky obětí 2. světové války, které se konalo v Přerově ke Dni Vítězství 8. května tohoto roku. Doufám, že oběma akcemi byla založena tradice, která přispěje k šíření dobrého jména naší jednotky i na jih od Olomouce.

Zaznamenal: npor. Vladimír Tabery, tentokrát účasten v historickém sokolském kroji

FOTO : az-olomouc.rajce.idnes.cz/2018_10_Prerov/