„Vydávám bojový rozkaz pro přesun…“

Tak zaznělo od velitelů 1. a 2. čety pěší roty AZ plk.gšt. Vladimíra Taláška z Olomouce, které se od sebe v horském terénu Jeseníků nalézaly v sobotu 19. května více než třicet kilometrů, a jejichž úkolem bylo se ve stanoveném časovém termínu setkat v srdci hor, nedaleko kóty 1 204 Orlík. Shodou okolností se zde před osmdesáti lety v rámci květnové částečné mobilizace rozvinul pěší pluk 6 Hanácký generála Jasina z Olomouce s úkolem zajistit obranu hlavního postavení.

FOTO : az-olomouc.rajce.idnes.cz/Vydavam_bojovy_rozkaz_pro_presun/

 

1. Četa

Zahájila pěší přesun nedaleko obce Kolštejn, kde se do prudkého terénu na kótu 1 351 Šerák jako první vydalo 1. družstvo, následované s časovým odstupem 2. a poté 3. družstvem. Velitel čety postupoval mimo sestavu jednotky, ovšem ve stálém spojení s jednotkami. Celá četa ve stanoveném termínu po téměř sedmi hodinách dorazila do tábora, odkud se dalšího dne přesunula opět ve stanovené sestavě kolem masivu Orlíku, kde vzdala četa poctu pohřbeným sovětským válečným zajatcům, kteří zde zahynuli během okupace. Konečným místem přesunu se pak stala osada Rejvíz.

FOTO : az-olomouc.rajce.idnes.cz/Orlik_1.ceta

 

2. Četa

Zahájila pěší přesun z obce Rejvíz, kde po několika kilometrech pochodu se rozvinutá jednotka vydala vstříc opuštěnému masivu Orlíku, který se měl v minulosti stát velkou pevnostní dělostřeleckou střelnicí. Po sedmi hodinách usilovného pochodu jednotka dorazila do tábora, kde se setkala s 1. četou. Následující den četa vyrazila směr kóta 1 368 Malý Děd, aby po náročném pochodu dosáhla dolní nádrže Divu České republiky, přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně, který je mimochodem i jedním z ODOS roty. Ten byl konečným místem přesunu čety.

FOTO : az-olomouc.rajce.idnes.cz/Orlik_2.ceta

 

Četa Logistiky

Významným úkolem čety logistiky bylo zabezpečení ubytování a stravování pro dvě pochodové čety, které dosahovaly téměř plných počtů co do obsazenosti. Vůbec poprvé si rota zabezpečovala teplou stravu v terénu vlastními prostředky a ukázalo se, že i v této oblasti je již rota zcela schopná samostatného nasazení, což dokázaly i obě pěší čety, které manévrovaly v terénu zcela samostatně, a jediným poutem s nadřízeným stupněm bylo rádiové spojení. Náročnost těchto cvičení si získalo i své certifikační označení – „PSPV“….

FOTO : az-olomouc.rajce.idnes.cz/Orlik_Ceta_logistiky

Text: por. Vaňourek

Fotografie: čet. Lehký, čet. Navrátil, des. Řezáč, des. Navrátil