Pot, dřina a nepřetržitý výcvik, to byla HRADBA 2018

V druhé polovině měsíce dubna jsme se účastnili náročného cvičení, kde nebylo zapotřebí televizních kamer a novinářů, abychom dokázali, že stanovené úkoly dokážeme zvládnout. Řadu věcí jsme si zopakovali, procvičili, ale také naučili nových dovedností a tím pozvedli pomyslnou laťku úrovně výcviku naší jednotky na vyšší úroveň, a tím naplnili nejznámější vojenské pořekadlo – těžko na cvičišti, lehko na bojišti.

Nástup a vyzbrojení roty

V sobotu, 21. dubna 2018 dorazilo na základě povolávacího rozkazu na 104 příslušníků naší pěší roty plk. gšt. Vladimíra Taláška do Žižkových kasáren v Olomouci, aby se zapojili do cvičení HRADBA 2018.  Po nezbytné prezentaci a lékařské prohlídce jsme zamířili na VVP Libavá, srubový tábor Smilov, kde došlo k ubytování jednotek a posléze úplnému vyzbrojení celé roty.

FOTO : az-olomouc.rajce.idnes.cz/Nastup_a_vyzbrojeni_roty/

 

Výcvik družstev a jejich sladěnost

Základem úspěchu v následujícím cvičení bylo opětovné procvičení taktických námětů a sladěnost jednotlivých družstev, které se provádělo hned první den po příjezdu na VVP. Navzdory časové tísně se cvičilo po celý den až to západu slunce, které nám bylo po celé dny nakloněno.

FOTO : az-olomouc.rajce.idnes.cz/Vycvik_druzstev_a_jejich_sladenost/

 

Pod taktovkou instruktorů

Neděle nebyla pro nás dnem odpočinku, ale pokračování v intenzivním výcviku, tentokrát pod taktovkou instruktorů z partnerského 72. mechanizovaného praporu z Přáslavic a Vojenské policie z Olomouce. S ohledem na dostatečné množství cvičné munice se jednalo o velmi přínosné zaměstnání.

FOTO : az-olomouc.rajce.idnes.cz/Pod_taktovkou_instruktoru/

 

Ostré denní a noční střelby

V pondělí nás čekaly celodenní střelby na Daskabátech, kde jsme stříleli jak ve dne, tak v noci, což pro celou řadu vojáků bylo vůbec poprvé. Součásti zaměstnání na střelnici byla i spojovací příprava, během které došlo k prohloubení znalosti obsluhy radiostanice RF 13 za podpory instruktorů ze 72. mechanizovaného praporu z Přáslavic. Tedy, opět jsme pokročili v dokonalosti.
 
 
 

Život v táboře

Bez čisté uniformy, dobrého jídla a času na odpočinek by nemohl fungovat žádný voják, a to platí i o naší jednotce. Dobrého jídla byl dostatek, takže veškerou energii jsme mohli věnovat náročnému výcviku. Zkrátka, bez výborné logistiky se bojovat nedá…
 
 
 

Četa za přesunu

Dopoledne, 24. dubna se rota po četách začala přesunovat na ODOS. Během cesty, kdy každá četa se přesunovala samostatně, došlo k napadení obou čet krátce za hranicí VVP Libavá a bylo zcela v jejich silách se s touto situací vypořádat.
 
 
 

Budujeme ODOS a KPM

V dopoledních hodinách 24. dubna jsme dosáhli ODOS, kde byly neprodleně zahájeny opevňovací práce a zaujetí střežení. Tímto okamžikem se pěší čety změnily na jednu velkou strážní jednotku, ODOS Heroltovice v síle 71 vojáků, kteří v podvečer zahlásili plnění operačního úkolu.
 
 
 

Boj o ODOS a KPM

Dříve než byly dokončeny obranné opatření ke střežení ODOS, docházelo již k prvním incidentům, které se postupně zvyšovaly a po dvou dnech vyvrcholily koordinovaným útokem na téměř všechna strážní stanoviště. Útok byl odražen, ačkoliv již všichni obránci nabíjeli poslední náboje…
 
 

Generál Alan na nočním ODOSu

V pozdních nočních hodinách dorazil na ODOS brigádní generál Alan za doprovodu řídícího cvičení plk. Černého a pplk. Trtílka. Po hlášení velitele ODOS proběhla prezentace zaujetí obrany a plnění úkolu, poté následovala prohlídka strážnice, místa ubytování, KPM a strážních stanovišť.
 
 
VIDEO : HRADBA 2018
 

Text: por. Martin Vaňourek

Foto: čet. Marek Lehký