plk. Ing. Josef Kula se loučí s rotou

P.S.

Olomouc 31. května 2018

    Vážené vojákyně, vážení vojáci pěší roty aktivní zálohy AČR plk.gšt.Inm. Vladimíra TALÁŠKA, dovolte mi, abych Vás oslovil v poslední den svého působení na Krajském vojenském velitelství Olomouc.

    Je to bezmála osm let co jsem 1. srpna roku 2010 přišel na KVV, abych ve funkci vystřídal plukovníka DVOŘÁKA a stal se nadřízeným necelé padesátky příslušníků Vaší roty. Následující roky byly léty tvrdé práce, pravidelných soustředěných výcviků, kdy se jednotka rozrůstala až na současných 126 příslušníků a získávala nové zkušenosti a dovednosti.

    Pokud mohu hodnotit, stali jste se nedílnou součástí nejen AČR, ale i kolektivů mých nejbližších spolupracovníků. Přes prvotní nesmělé oťukávání jsme si k sobě našli cestu a společně jsme všechny úkoly, které jsme si vytýčili, splnili se ctí a nemáme se za co stydět.

    Dnes je den kdy odcházím z Vašeho středu a tak mi dovolte, abych Vám všem poděkoval za ty roky, kdy jste stáli po mém boku a spolu se mnou snášeli to pověstné „dobré i zlé.“

    Do dalších let Vám přeji hodně úspěchů, jak ve Vašich civilních zaměstnání, tak ve službě vlasti, klid a hlavně víru v to, že opravdu jednou bude líp.

Váš ředitel Krajského vojenského velitelství Olomouc

plk.Ing. Josef  KULA