Olomoucká rota se seznámila s Agenturou logistiky v bývalé tvrzi Smolkov

V rámci poznávání útvarů naší armády jsme navštívili Agenturu logistiky, která má pod Centrem zabezpečení materiálem technických služeb Zásobovací úsek (ZÚ) v Háji ve Slezsku a to v areálu bývalé dělostřelecké tvrze Smolkov z roku 1938. Po příjezdu do vojenského zařízení se jednotka hlásila náčelníkovi ZÚ mjr. Ing. Koutnému, který vojáky roty přivítal a poté zahájil zaměstnání vlastní odbornou prezentací o historii, významu a postavení ZÚ v Háji ve Slezsku. Po jeho prezentaci vedl zaměstnání por. Vaňourek, který prezentoval význam a organizační strukturu bývalého hraničářského pluku 4 a osádky tvrze Smolkov. Následně se pak zaměstnání opět ujal mjr. Ing. Koutný, který pokračoval ve výkladu již v samotných prostorech dělostřelecké tvrze, kde se mohli vojáci seznámit s detailní činností logistiky a prohlédnout si uskladněný materiál. Velmi dobře připravené zaměstnání ze strany mjr. Ing. Koutného bylo natolik poutavé a zajímavé, že příslušníci roty na půdě ZÚ Háj ve Slezsku strávili více jak pět hodin a zaměstnání bylo ukončeno opět nástupem vojáků roty a rozloučením s náčelníkem, kterému bylo poděkováno za připravené zaměstnání.

FOTO : az-olomouc.rajce.idnes.cz/Olomoucka_rota_se_seznamila_s_Agenturou_logistiky_v_byvale_tvrzi_Smolkov/

…a poté pochodovala na Praděd

Z Háje ve Slezsku jsme se přesunuli na vytypované místo obnovení bojeschopnosti v Jeseníkách, a odtud pak do osady Rejvíz. V rámci tělesné přípravy část jednotky zrychleným přesunem se přemístila zpět na určené místo, kde v podvečerních hodinách rtn. Gába řídil zaměstnání o přežití v terénu a stavbu přístřešků. Logistického zabezpečení se ujal svob. Švábenský, který nám zabezpečil teplou večeři a snídani. Druhý den ráno jsme se přemístili na Videlský kříž, a odtud pak pěšky na vrchol Pradědu, kde nás zastihla nádherná viditelnost do širokého okolí.

FOTO : az-olomouc.rajce.idnes.cz/a_pote_pochodovala_na_Praded/

Foto: rtn. Menoušek

Text: por. Vaňourek