Olomoucká rota Aktivních záloh dne 2.6.2017 opět darovala krev

Sešlo se celkem 7 dárců, z nichž jeden daroval krevní plazmu. Odběr plazmy se od odběru plné krve liší délkou odběru, ale také typem odběru, kdy se jedná o tzv. přístrojový odběr. Při němž je dárci na nejmodernějších přístrojích odebrána určitá složka krve, tedy plazma a zbylé složky krve se vracejí zpět dárci. Tento odběr probíhá prakticky podobně jako odběr plné krve, provede se jeden vpich do žíly. Přístroj odebere malé množství krve, která je v jednorázovém setu zpracována a rozdělena na jednotlivé složky. Plazma je poté sebrána do vaku, ostatní složky krve jsou vráceny dárci. Celý odběr trvá cca 60 minut, dárce si při tom může číst, poslouchat hudbu atd. Při jednom odběru se odebírá 650 - 830 ml plazmy. Vzhledem k tomu, že krevní plazmu nelze uměle vyrobit a existuje mnoho nemocí, které se dají léčit pouze díky lékům z krevní plazmy, je dobrovolné dárcovství této vzácné tekutiny životně důležité pro mnoho lidí jak v České Republice, tak na celém světě. I člověk, který se běžně nezamýšlí nad tímto způsobem pomoci, se může dostat do situace, kdy bude odkázán na léky, které je možné vyrobit jen z krevní plazmy. K tomuto typu odběru se mohou dostavovat muži i ženy v intervalu dvou týdnů, minimální váha dárce musí být 64kg. Roční limit plazmy od jednoho dárce nesmí přesáhnout 25 l. (Podmínky FN Olomouc) 

svob. Anna Truksová

FOTO: az-olomouc.rajce.idnes.cz/Darovani_krve_-_cerven_2017/