Iron Engineer 2017

Pancéřovníci 1.čety uspěli na Iron Engineer 2017

Skvělé jméno a dobrou pověst šířili na Iron Engineer, závodě opravdových tvrďáků, příslušníci 1.pěší čety, shodou okolností oba čerství pancéřovníci.  Celkově se závodu zúčastnilo 380 účastníků z různých útvarů po celé České a Slovenské republiky v různých kategoriích (muži, ženy, tří členné týmy - muži, ženy, mixy). „Oba jsme běželi závod mužů, který měl 76 účastníků a z členů AZ jsme jednoznačně obsadili 1 a 2 místo“, popsal událost svob. Jan Neužil, který tento náročný závod absolvoval se svob. Kolářem. Jak dále naši vojáci uvedli, závod byl skvěle zorganizován a pro oba to byla skvělá zkušenost. Je také zapotřebí dodat, že z pohledu hodnocení příslušníků Aktivní zálohy se mezi profesionály umístil svob. Neužil na 19. místě, svob. Kolář na 24.místě, což znamená, že pokud by se přihlíželo na jejich zařazení v Aktivní záloze, pak by v této kategorii obsadili unikátní 1. a 2. místo.  Příští rok se rádi zúčastní znovu.

Za skvělou reprezentaci jim děkujeme.

FOTO : az-olomouc.rajce.idnes.cz/IronEngineer2017/