Do zbraně…

V sobotu 15. září zahájila rota plk. gšt. Vladimíra Taláška další své cvičení, a to nástupem v Žižkových kasárnách v Olomouci. Odtud byl proveden přesun na VVP Libavá, respektive na srubový tábor Smilov, kde proběhlo ubytování a úplné vyzbrojení celé jednotky. Začal tím týdenní zaměstnání, které ve svém závěru přešlo v nepřetržitý výcvik. Předpověď počasí byla vynikající, takže i příroda stála na naší straně…

FOTO : az-olomouc.rajce.idnes.cz/2018_9_Cviceni_1/

Na srubovém táboře

Po vyzbrojení jednotky začal klasický vojenský život spojený se vším, co k životu vojáka patří. Dobrá konzerva, nezapomenutelná „modrá laguna“ a dobrá ranní káva. Přivítali jsme mezi sebou řadu nováčků, kteří se stali záhy členy jedné velké rodiny – naší roty AZ Olomouc.

FOTO : az-olomouc.rajce.idnes.cz/2018_9_Cviceni_2/

„S výcvikem řidičů jsem byl spokojen“, konstatoval velitel roty

Samostatné cvičení pod velením rtm. Pajora měli všichni řidiči roty, kteří s přidělenými vozidly vyrazili na polní cesty vojenského prostoru. Zaměstnání se tentokrát účastnil i velitel roty, který s úrovní zaměstnání neskrýval spokojenost. V následujících dnech pak byli řidiči k dispozici pěších čet a čety logistiky, které plnily stanovené úkoly.

FOTO : az-olomouc.rajce.idnes.cz/2018_9_Cviceni_3/

Musado v akci

Velmi zajímavé zaměstnání bylo připraveno hned na první den, kdy se celá rota účastnila výcviku MUSADO. Instruktorem nám byl jeden z nejlepších odborníků na tento bojový dril, kterým naše armáda disponuje, a ten se nám věnoval celé dlouhé hodiny. Základem výcviku byly pohyby rukou a těla v případě napadení a rychlé obrany. V překladu MUSADO znamená „Cesta válečníka“, a těmi jsme se na několik hodin stali. Ačkoliv to byly jen prvotní kroky, rádi se k tomuto výcviku vrátíme i příště.

FOTO : az-olomouc.rajce.idnes.cz/2018_9_Cviceni_4/

Nepřítel a velitel nikdy nespí…

Pozorné oko rotního fotografa zachytilo činnost i velitelského sboru roty a dozorčího srubového tábora. Takže si můžeme přát, že na podzimním hodnocení budou velitelé opět ve střehu.

FOTO : az-olomouc.rajce.idnes.cz/2018_9_Cviceni_5/

Naše krásná logistika

Nelehký úkol měla četa logistiky, respektive hospodářské družstvo, jehož velitel rtn. Papp nám zajišťoval po celý týden stravu, ale také úspěšně tajil dívčí posilu z řad profesionální armády. Vzhledem k tomu, že kuchař je nedotknutelný, budiž mu odpuštěno))))).

FOTO : az-olomouc.rajce.idnes.cz/2018_9_Cviceni_6/

Ze zaměstnání, do zaměstnání…

Nabitý program měl i následující den, kde námětem byla topografická příprava, následovaná spojovací přípravou a aby toho nebylo málo, zkoušeli jsme si i plynové masky. Díky vynikajícím instruktorům nám byla celá řada cenných informací připomenuta, ale také se naučili něco nového.

FOTO : az-olomouc.rajce.idnes.cz/2018_9_Cviceni_7/

Záchrana raněného kamaráda z boje

Poměrně fyzicky náročným zaměstnáním bylo přiblížení se ke zraněnému vojákovi, ošetřit ho a ve stanoveném termínu odtáhnout do bezpečí. Opět něco nového, zajímavého a štěstí měli ti, co zachraňovali kamarády, kteří se dali z boje, pro svoji malou váhu, odtáhnout. Ne vždy to bylo v lidských silách…

FOTO : az-olomouc.rajce.idnes.cz/2018_9_Cviceni_8/

Zhluboka dýchat, a zamířit…

Teoretická příprava na ostré střelby se ukázala jako velmi důležité zaměstnání, které poté na skutečné palebné čáře přineslo své výsledky. Rota při střelbě z ručních zbraní byla téměř celá výtečná. Však jsme také rota AZ z Hané….

FOTO : az-olomouc.rajce.idnes.cz/2018_9_Cviceni_9/

Příprava na praktické přezkoušení

Dalších několik hodin bylo věnováno taktice, která je považována za velmi důležitou pro výkon strážní služby. Cvičilo se jak na úrovni jednotlivce, tak i v síle pěšího družstva, kde se prověřovala velitelská schopnost jak velitelů družstev, tak i jejich zástupců. Terén a instruktoři byli vynikající, takže vše šlapalo podle plánu.

FOTO : az-olomouc.rajce.idnes.cz/2018_9_Cviceni_10/

Závěrečné přezkoušení

To mělo zjistit, jak dalece jsme schopni naslouchat, učit se a převádět teoretické znalosti do praxe. Toto cvičení již probíhalo s cvičnou municí za dohledu instruktorů v neznámém terénu.

FOTO : az-olomouc.rajce.idnes.cz/2018_9_Cviceni_11/

Závěrečná…

Po náročném cvičení došlo na vyčištění zbraní, úklid a přání – za pár měsíců zase ahoj….

FOTO : az-olomouc.rajce.idnes.cz/2018_9_Cviceni_12/

Text: por. Vaňourek

Fotografie: čet. Lehký