Informace z jednotky

Informace z jednotky, která se člení na pět čet a jedno družstvo, jsou velmi rozmanité a na tyto stránky se dostávají podle toho, jak jednotka zrovna cvičí. Proto tuto část našich stránek budeme postupně doplňovat tak, jak budou fotografie přicházet od velitelů čet.