Archiv článků

Sečteno, podtrženo. Výcvikový rok 2017 skončil…

Ve dnech 24. až  25. listopadu proběhlo vyhodnocení výcvikového roku 2017, který byl bezesporu velmi náročný, ale též přínosný pro rozrůstající se jednotku. Zaměstnání proběhlo v Posádkovém domě armády na Libavé, kde během dvou dnů byla prezentována celá řada příspěvků jak ze strany Krajského...
Celý článek

Olomoucká rota AZ si připomenula význam Jana Opletala

Student Lékařské fakulty Karlovy univerzity, Jan Opletal, který byl smrtelně zraněn během protinacistické demonstrace 28. října 1939, je rodákem ze Lhoty nad Moravou, která je součástí Olomouckého kraje. Naše rota si jeho památku každoročně připomíná svojí účastní před budovou gymnázia v Litovli,...
Celý článek

Olomoucká rota opět darovala krev

V pátek 10.11.2017 byl další hromadný odběr krve, na kterém se sešli příslušníci roty ve složení  svob. Vojtěch Orság, svob. Robin Přepechal, svob. Bohumil Ferenc, svob. Konstantin Kavrentzis, čet. Miroslav Majer a rtm. Jiří Vacek, který daroval plazmu. Na odběr krve byl objednán i rtm. Lukáš...
Celý článek

Cvičení LIBAVÁ podzim 2017

V pátek 20. října 2017 zahájila naše rota další letošní cvičení na které tentokrát nastoupila řada nováčků. Po prezentaci, nástupu a pietním aktu u hrobu plukovníka gšt. Vladimíra Taláška jsme zamířili vstříc mlze, blátu a nepřízni počasí do vojenského prostoru na Libavé, kde nás čekal týdenní...
Celý článek

Pietní akt Dubicko

V neděli 5. listopadu 2017 uplynulo 65 let od úmrtí armádního generála Bohumila Bočka. Při této příležitosti se v obci Dubicko, v našem kraji uskutečnila vzpomínková akce za přítomnosti náčelníka Generálního štábu AČR armádního generála Josefa Bečváře. Bohoslužba, kterou celebroval hlavní kaplan...
Celý článek

Cvičení Gränzdorf 2017

Cvičení Gränzdorf 2017 Ve dnech 9. až 10. září absolvovala naše rota další cvičení, které se tentokrát konalo na poměrně odlehlém místě našeho kraje, v Rychlebských horách. Přechod hlavní hřebenovky Rychlebských hor, jež patří k našim nejodlehlejším a nejhůře přístupným pohořím, byl naplánován na...
Celý článek

Iron Engineer 2017

Pancéřovníci 1.čety uspěli na Iron Engineer 2017 Skvělé jméno a dobrou pověst šířili na Iron Engineer, závodě opravdových tvrďáků, příslušníci 1.pěší čety, shodou okolností oba čerství pancéřovníci.  Celkově se závodu zúčastnilo 380 účastníků z různých útvarů po celé České a Slovenské...
Celý článek

Olomoucká rota Aktivních záloh dne 2.6.2017 opět darovala krev

Sešlo se celkem 7 dárců, z nichž jeden daroval krevní plazmu. Odběr plazmy se od odběru plné krve liší délkou odběru, ale také typem odběru, kdy se jedná o tzv. přístrojový odběr. Při němž je dárci na nejmodernějších přístrojích odebrána určitá složka krve, tedy plazma a zbylé složky krve se...
Celý článek